La fréaca

Una risorsa degli anni '40 e '50 del 1900 era la raccolta del crine, ma quanta fatica e sacrifici!

        Tùtti véani a fréaca. Tàglia gòji, tàglia créaji, la fréaca prìestu sc’cùmbi e nun sìnni tròvadi cchjù màngu a ra paghéa’ a ppìsu d’òru. 

         Vìtu appartìenidi a na famigliàccia, di quìstu càmbani … . Ghè sindùtu dìci ca jìnda li mundàgni di Vibbunòati c’è tànda di quìra fréaca e bbélla lònga. S’accòrda cu lu camiungìnu pi gghjì a carrichéa’ dòppu trì gghjùorni. Ghìddu, lu cugnòatu e lu cuggìnu Vicìenzu pìglijani lu trénu ànna Préaja e pàrtini. Tròvani na vàdda chi fféa’ ppi llòru: pi li còsti ammùndi sùlu fròaca … di la cchjù mméglja e, mmìenzu, nu jumicìeddu cu cert’àcqua sungìri e frìsca. Si mìttin’a ttagljéà …, tàgljani e attàccani …, tàgljani e attàccani … . Lu sòli cannalìjadi ‘n cìelu e lòru gàrdini da la sìti …, ògni ttàndu làssani, scìnnini annu jumicìeddu, si ngunùcchjani, a gghjùndi sùcani dd’acqua,  - ahaaa! … - si difrìscani e tòrnani a fatighéa’… . 
 

A mménza matinéata …
 

- Vì … vidìezi pùru vùji quìru chì bbìgu ghìju? … – dìci Bicìenzu.
 

Tùtti s’attìsani sùpa lu sc’chìnu, gàzani la chéapu … . 
 

Na filafànda di fìemmini cu ccérti cutròni ‘n chéapu scìnnini da lu pajìsi pi na vijicédda … . Lòru sù mmàsculi e ggiùvini …, làssani di fatighéa’ ..., cu li vràzza pinnulijénnu e cu li favucétti ‘m méanu, appizzùtani dd’ùocchji e accumpàgnani  ògni pàssu di li fìemmini fìn’ànnu jùmi. 
 

Cùm’arrìvadi …, ògni fìemmina gàza lu cutròni chi ppòrtadi ‘n chéapu e, - blùu! … - ru divàca jìnda lu jumicìeddu ... . Dd’àcqua si féa’ marròni …, nu fitùri mbésta ll’ària … .       

Li povirìeddi nun pòni crédi ca fìn’a ppòcu prìma, lòru, quir’àcqua,  r’avéni vìppita! … Si mìttin’a bbummichéa’ e jéttani pùru li stindìna … . 

Go to top